Novosti

2 June 2014
Komentari 0

DR ERIK PERL U BEOGRADU, JUN 2014

2 June 2014, Komentari 0

Dr Erik Perl u Beogradu jun 2014. Autor metode Rekonektivnog isceljivanja® Dr Erik Perl ponovo sa svojim timom dolazi u Beograd. Iskoristite mogućnost da iskusite […]


27 February 2014
Komentari 0

Poziv za izbor clanova tima za superviziju

27 February 2014, Komentari 0

O D L U K A  o objavljivanju Poziva za članove Tima za superviziju  Odluka o oglasavanju Poziva za Superviziju PRAVILNIK O IZBORU I […]


24 December 2013
Komentari 0

Odluka o o Standardima komunikacije u vezi sa podrškom u organizovanju i učeščem na događajima koji na kojima se prezentuje Udruženje

24 December 2013, Komentari 0

Odluka o standardima komuniacije


24 December 2013
Komentari 0

Odluka o formiranju Radnih grupa za izradu Kriterijuma za izbor članova tima za Superviziju i Pravilnika o radu tima za Superviziju

24 December 2013, Komentari 0

Odluka o formiranju radnih grupa za Superviziju


24 December 2013
Komentari 0

Odluka o visini članarine u 2014.godini

24 December 2013, Komentari 0

Odluka o clanarini za 2014