Efekti Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije

Koji su efekti Rekonekcije?

Rekonekcija nije samo proces isceljivanja ona takođe donosi:

– uzdizanje fizičkog mentalnog, emotivnog i duhovnog nivoa na više energetske frekvencije.
– dublji unutrašnji mir;
– sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju;
– oslobađanje strahova i osećaja krivice;
– povećana kreativnost;
– smanjena anksioznost;
– uvećavanje sposobnosti da dajete i primate ljubav;
– iskustvo svesnosti sadašnjeg trenutka;
– balansiranje endokrinog sistema koji kontroliše metabolizam.

Rekonekcija donosi “nove” aksiotonalne linije koje nas povezuju sa moćnijim i razvijenijim nivoima nego ikada ranije. Te linije su deo večne mreže inteligencije sistema paralelnih dimenzija koji obezbeđuju osnovnu energiju za obavljanje funkcija ljudskog tela.

Preuzmite i aktivirajte ove nove linije dozvoljavajući razmenu energije svetlosti i informacije, prevežite lance DNK i ponovo sjedinite “strune” istovremenih ili paralelnih ravni postojanja.