Akti

PRAVNI I ZAKONSKI AKTI
PRAKTIČARA REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA

KODEKS ETIKE I PRAKSE
PRAKTIČARA REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA

“Svrha ovog kodeksa je da ustanovi i održi standarde prakse praktičara Rekonektivnog isceljivanja, da doprinese razvoju Rekonektivnog isceljivanja kao metode, kao i da usmeri i informiše one koji traže pomoć ovim načinom isceljivanja.”

Poštovanje Kodeksa podrazumeva obavezu Udruženja da garantuje kredibilitet praktičara članova Udruženja.

Svi članovi Udruženja praktičara Rekonektivnog isceljivanja koji su upisani u Registar praktičara Rekonektivnog isceljivanja obavezni su da se pridržavaju ovog kodeksa. Zainteresovani budući praktičari ohrabruju se da postanu bliži standardima Udruženja u pripremi za buduću praksu.

Klikom na donji link možete skinuti i pročitati ceo dokument Kodeks etike i prakse Praktičara Rekonektivnog isceljivanja u PDF formatu.

Skini PDF dokument

STATUT

UDRUŽENJA
PRAKTIČARI REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA

“Udruženje PRAKTIČARI REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA je osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj okupljanje praktičara Rekonektivnog isceljivanja radi zalaganja za promovisanje unapređivanja psihofizičkog stanja ličnosti i kreativnosti, zalaganja za dalje omogućavanje emocionalnog i spoznajnog razvoja pojedinca, kroz izučavanje i praktikovanje Rekonektivnog isceljivanja po metodi dr ERIKA PERLA.”

Klikom na donji link možete skinuti i pročitati ceo dokument Statut Udruženja “Praktičari Rekonektivnog isceljivanja” u PDF formatu.

Skini PDF dokument