OBAVEŠTENJE O ČLANARINI ZA 2015. GODINU

23 January 2015
Komentari 0
Kategorija Novosti
23 January 2015, Komentari 0

Obaveštavamo vas da članarina za 2015. godinu iznosi 4.000,00 dinara (četiri hiljade dinara). Članovi Udruženja vrše uplatu godišnje članarine preko poslovnog računa Udruženja na žiro račun broj: 265-1060310000244-02 kod Raiffaisen banke sa naznakom:

  • svrha plaćanja – članarina za 2015. godinu
  • primalac – Udruženje Praktičari Rekonekcije Srbije

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *