Najčešća pitanja

Najčešća pitanja o Rekonekciji i odgovori dr Erika Perla

Što je Rekonektivno isceljivanje?

Rekonektivno isceljivanje je oblik isceljivanja koji je po prvi put na ovoj planeti. Ono nas ponovo povezuje sa sveukupnošću svemira, sa suštinom našeg bića, s onim što mi doista jesmo. Smatra se da nas ovo isceljivanje može ponovo povezati sa svemirom i s našim vlastitim bićem ne samo kroz novu grupu isceljujućih frekvencija, već, lako je moguće, preko posve novoga talasnog opsega. Realnost postojanja ovog isceljivanja je jasno dokazana kako kroz praksu tako i u naučnim laboratorijima.

Rekonekcija je objedinjeni proces ponovnog povezivanja sa svemirom, koji omogućuje da se Rekonektivno isceljivanje dogodi. Ova isceljivanja i frekvencije koje pokreću evoluciju, imaju sasvim novi kvalitet i širinu kroz spektar svetlosti i informacija. Kroz Rekonekciju omogućeno nam je vršiti razmenu s tim novim nivoima svetlosti i informacija, a ti novi nivoi svetlosti i informacija nam omogućuju da se ponovo povežemo. Ovo je nešto sasvim novo. Ovo je sasvim drugačije. Ovo je istinito – i može ga poneti svako od nas.

Kako je Erik Perl otkrio Rekonektivno isceljivanje?

Kao lekar, Erik je 12 godina vodio veoma uspešnu kiropraktičarsku ordinaciju, sve dok jednoga dana pacijenti nisu počeli prijavljivati da osećaju njegove ruke na sebi – iako ih on nije fizički doticao. Prvih nekoliko meseci dlanovi su mu bili u plikovima i krvarili su. Ubrzo nakon toga pacijenti su počeli govoriti da vide anđele i da su čudotvorno isceljeni od raka, bolesti vezanih za AIDS, sindroma hroničnog umora, urođenih deformacija, cerebralne paralize te drugih ozbiljnih oboljenja. Sve se to zbivalo dok je Erik jednostavno držao svoje ruke blizu njih. I tako se nastavlja do današnjega dana.

Kako se ovo može uporediti s drugim frekvencijama? U čemu se razlikuje od ostalih energetskih isceljivanja koji se sada primenjuju?

Postoji nešto što svi trenutno doživljavamo i čega su mnogi od nas barem donekle svesni. To je utisak da se vreme kreće brže i da se usto i širi. Taj se prelaz naziva mnogim imenima. “Pomak” i “Pomak vekova” su dva izraza koje je upotrebio Gregg Braden. Ovu promenu su predvideli Maye, Inke, Hopi Indijanci, Nostradamus, Edgar Cayce, a i Kabbalah (i jevrejska i hršćanska). U knjizi “Walking Between the Worlds” (Šetajući između svetova), Braden definiše ovu promenu istovremeno kao “promenu u istoriji Zemlje i promenu u iskustvu ljudske svesti. Definiše kao rezultat smanjenja planetarnog magnetskog polja i povećane planetarne frekvencije u jedinici vremena, Pomak vekova, ili jednostavno Pomak, predstavlja retku priliku za kolektivno preoblikovanje izražavanja ljudske svesnosti. Izraz Pomak koristi se za proces ubrzanja evolutivne promene Zemlje u kome je ljudska vrsta, po vlastitom izboru, povezana sa elektromagnetskim poljem Zemlje, što je popraćeno procesom ćelijske promene.”

U području isceljivanja mnoge tehnike koje su prošle test vremena i dalje dobro deluju kao što su i ranije delovale. Osim, što sada posedujemo više, i mi sami smo kompleksniji nego što smo bili, tako da stare tehnike isceljivanja nisu više dostupne. Dobre kakve su uvek bile, s našim novim, razvijenim parametrima, više nisu odgovarajuće — kao što ni fenjeri ne bi bili pogodni da se koriste kao svetla automobila, mada i dalje sasvim lepo mogu poslužiti na kočijama s konjima. Nedostaci starih metoda, kao što su – potreba da se skine nakit, da se skinu kožni delovi odeće, potreba da klijent veruje, obredi za zaštitu klijenta i praktičara – ovde, kod novih frekvencija, ne postoje.

Prisetimo se takođe zašto se uopšte većina nas počela baviti isceljivanjem koristeći razne tehnike. Ne zato da bismo postali fanatični sledbenici određene tehnike – nego da bismo postali iscelitelji. Te tehnike su jednostavno bili jedan od prvih koraka u tom procesu. Na trenutak zamislite sebe kako stojite u dnu velikih uvrnutih merdevina. Jedan od vaših ciljeva – taj da postanete iscelitelj – čeka vas na vrhu. Vaš prvi korak je naučiti tehniku. Bacate se na učenje tehnike, savladate je, možda čak postanete i učitelj. Tako ste savladali prvu stepenicu. Lepo je da je volite, no pazite da se ne zaljubite u nju. Jer ako se zaljubite, sest će te na nju, prigrliti jastuk i ćebe, naseliti se tu i učiniti tu stepenicu središtem svoga života. No što to onda znači za preostali deo vašega putovanja uz merdevine? Prekida se. Došlo je vreme da blagoslovite svoju prvu stepenicu … i krenete prema gore.

Tvrdite li, dakle, da je ovo bolje od ostalih tehnika?

Naravno da ne. Ne radi se ovde o ”boljem ili lošem”, radi se o tome što je prikladnije. Isto onako kako shvatate da fenjeri sa svećama ne bi bili prikladni kao farovi dok se u svom Maseratiju vozite autoputem na romantičnu večeru, verovatno isto tako shvatate da, kada sednete večerati, halogeni farovi ne bi bili najprikladnije osvetljenje za vašim stolom. Rekonektivno isceljivanje je tu da nam pruži nešto što je sveobuhvatnije i opsežnije, jer je sada trenutak da prihvatimo nešto što je sveobuhvatnije i opsežnije.

Priča se da ako naučim ovu tehniku da mogu izgubiti onu koju trenutno koristim.

Pre svega, Rekonektivno isceljenje nije ”tehnika”. To je prvo što ga izdvaja od ostalih vrsta isceljivanja za koje ste do sada čuli. Drugo, vi nećete izgubiti metodu isceljivanja koju ste naučili. Možda vam samo neće biti jednostavno pronaći je, a možda je više nećete želeti ni zamarati. Jedan od razloga može biti i taj što su sve metode isceljivanja koje smo do sada imali na ovoj planeti sastavni deo Rekonektivnog isceljivanja. One su bile samo letimično sagledavanje sa nekih njegovih aspekata. Ukoliko sve te tehnike stavite zajedno, imate malo jasniji pogled na to što je Rekonektivno isceljivanje, ali niste ni blizu toga da ga u potpunosti shvatite. Premda ova analogija nije posve tačna, zamislite da su razne isceljujuće tehnike koje su vam poznate – pojedina slova abecede i nasumice ih označite tim slovima, na primer: tehnike C, J, P, K, R. E sad, ako znate samo tehniku „R“, pomalo ste ograničeni kada sričete reči. Ako znate dve tehnike (tj. posedujete dva „slova“), moći ćete biti malo prilagodljiviji. Ako posedujete svih pet navedenih slova, i dalje ste primetno ograničeni u onome što možete učiniti. Svako od tih slova je podskup abecede. Ako imate celi skup, svih 30 slova, možete potpunije komunicirati jer možete ne samo sricati reči, nego i pisati čitave knjige.

Kada jednom počnete raditi s Rekonektivnim frekvencijama, niste više samo u podskupovima. Kada pristupite abecedi, vi ne gubite svoje „R“ ili svoje „K“; samo se morate malo potruditi da biste ih pojedinačno našli. A više i nemate mnogo želje da činite to, jer ona vam donosi neuporedivo veću nagradu.

Da li Rekonektivno isceljivanje pomaže samo kod fizičkih oboljenja? Hoće li “raditi” i kod mentalnih poteškoća?

Isceljivanje je vraćanje u ravnotežu. Svaki je zdravstveni izazov kombinacija fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog (i verovatno još nekih elemenata za koje još nemamo nazive). Oboljenje klasifikujemo prema karakteristici koja prevlađuje. Rekonektivno isceljivanje ne ”tretira” nešto određeno. Ako za vreme isceljivanja dozvolite sebi da se ponovno vratite u ravnotežu, kao što je to slučaj s mnogima, onda ćete to i učiniti. Jednostavno hoćete.

Kakva je razlika izmedu Rekonektivnog isceljenja i Rekonekcije?

U osnovi, razlika između Rekonektivnog isceljenja i Rekonekcije je u nameri. Namera Rekonektivnog isceljivanja u suštini je isceljenje, bilo na fizičkoj, mentalnoj, emotivnoj, duhovnoj ili bilo kojoj drugoj ravni. I, naravno, da biste postigli Rekonektivno isceljivanje vi ćete, do određenih granica, doživeti rekonekciju kao deo tog procesa. Upravo ta “Rekonekcija” omogućava Rekonektivnom isceljenju da bude tako dramatično sveobuhvatnije od ”tehnika” isceljivanja za koje smo do sada znali.

Namera Rekonekcije jeste uvesti nas u punoću naše nerazdvojive veze sa svemirom. To se postiže kroz dve seanse, uobičajeno nazvanih primanjem Lične Rekonekcije. I, naravno, da biste dostigli određeni stepen rekonekcije putem Rekonekcije vi ćete, u određenoj meri, doživeti isceljenje kao sastavni deo tog procesa.

Mada ovo nisu sasvim odvojeni procesi, da bi u potpunosti imali koristi od svakog, vaše Rekonektivno isceljenje i vaša Lična Rekonekcija treba da se doživi u odvojenim terminima.

Može li to svako da nauči?

Svi mi imamo sposobnost poneti te nove frekvencije isceljivanja. To nije dar kojeg poseduje nekolicina odabranih ljudi – gurua ili “svetaca” (prema ustaljenim shvatanjima) muškaraca ili žena. To je dar ovoga doba; inteligencija i mudrost koja je potrebna da nas vodi je već tu. Te frekvencije su istovremeno stare i nove. ”Stare” su jer su deo svemira. ”Nove” su zato što su po prvi put na ovoj Planeti. One nisu nešto što je nečiji prijatelj ”prizivao” na plaži punih 15 godina, niti su neka izgubljena tehnika koju su koristili u drevnim kulturama. Veruje se da su to frekvencije koje upravo po prvi put doživljavamo na Zemlji.

Mada je svemir, iz nekog razloga, odlučio ”podariti” Erika ovim energijama da bi se započeo proces pojačavanja ovih frekvencija, čini se da svakim danom sve više ljudi nalazi svoje mesto kao deo ovog fenomena. Na taj način mi podižemo sveobuhvatni nivo svesti. Svake nedelje stotine ljudi širom sveta i svih vrsta obrazovanja – medicinskog i nemedicinskog, duhovnog i neduhovnog, metafizičkog i nemetafizičkog, uči Rekonektivno isceljivanje. Ljudi koji uče pripadaju svim životnim pozivima, demografskim i socijalno-ekonomskim okruženjima.

Svako dospeva na istu razinu bez obzira na iskustvo i stepen obrazovanja – koje je vrlo raznoliko. U grupama je približno 50% muškaraca, 50% žena. Naći ćete tu majstore – učitelje Reikija, masere-terapeute, domaćice i studente, lekare i medicinske sestre, pripadnike sveštenstva i građevinske radnike, naučnike, nastavnike, kompjuterske analitičare, državne činovnike, vodoinstalatere i električare, bankare i advokate. Na većini seminara naći ćete i one koji nisu želeli doći kako sede pored onih koji su ih, bez obzira na to, doveli.

Raznolikost koja se pojavljuje uvek i u svakoj dvorani bilo gde na svetu, garantuje vam da će se nakon seminara u jednom vikendu priroda ovoga posla moći primeniti na gotovo svaki aspekt života. Oni koji su zaključani u levoj polovini mozga na početku seminara, obično do kraja seminara značajno evoluiraju iznad tih ograničenosti, tako da ostanete zatečeni pitanjem zar je moguće da su protekli tek dan ili dva. I kada uvidite da građevinski radnik funkcioniše podjednako pouzdano i sa istim integritetom kao majstor-učitelj Reikija, upravo tu i u tom trenutku ne možete a da ne sagledate lepotu jednostavnosti ovog dara.

Na ovim se seminarima stvara atmosfera intenzivnog interaktivnog učešća koje potdstiče istraživanje i učenje; oni su prostor za razmenu grupnog iskustva. Ono što se zbiva kad grupa zajednički radi s ovim energijama jeste da zapanjujućom brzinom raste razina svakog pojedinca. To je kao da postoji neka vrsta polja koje svakoga mnogo intenzivnije povezuje kada je u grupi, eksponencijalno ubrzavajući našu novu evoluciju. Svi se mi menjamo svake sekunde – i toliko se toga može reći o vikendu koji ste proveli uronjeni u energije… zajedno…

Jeste li sigurni da ću i ja moći to da radim? Vidim da su nakon pohađanja seminara Rekonektivnog isceljenja gotovo svi koje znam drastično napredovali u isceljivanju, tako da ne mogu naći reči kojima bih to izrazio. Takođe poznajem bračni par koji, čini se, zazire krenuti napred – nastavlja raditi s tehnikama koje je koristio ranije, ili ih pokušava kombinovati s Rekonektivnim isceljenjem, bez mnogo napretka kad tako rade. Tako da ne shvatam. Ima li ljudi koji jednostavno nemaju pristupa tim čistijim energijama? Ako je tako, zašto bih pretpostavio da bi sa mnom, početnikom, bilo drukčije?

Odlično pitanje. Odgovor se u stvari nalazi u citatu iz moje knjige:

”Ljudi me pitaju da li svi imaju sposobnost nositi ove frekvencije i postati isceljiteljima. Moj odgovor je, “Da!” Svi to mogu raditi, no oči su slepe. Samo nekolicina ima hrabrosti otvoriti ih … a često i ti koji ih otvore budu zaslepljeni onime što vide.

Svi koji se jednom povežu s ovime mogu to raditi. Oni to rade na seminaru. Nekima je teško poverovati da oni to zaista mogu raditi, mada se to dešava, očigledno, pred njihovim očima. Neki su, pak, zaglavljeni u konceptu ”što više to bolje”, pa dodaju stvari ne shvatajući da je to razvodnjavanje, kao kada biste dodali čašu vode u posudu s ljutom papričicom – dobili biste razvodnjenu ljutu papričicu. Postoji i treći skup onih koji imaju potrebu staviti svoj pečat na to. (To se, naprimer, dogodilo s Reikijem. Teško je naći čist, izvorni Reiki. Mnogi koji se bave mnoštvom različitih stvari tvrde da imaju monopol nad tom svojom „tehnikom“.) Pripadnici tog trećeg skupa nisu dovoljno sigurni u to ko su, da bi svoju nagradu našli u tome da jednostavno budu deo procesa, prepoznajući čast što su došli u obzir i što im je dopušteno (ja to smatram „blagoslovom“) u stanju dubokog poštovanja biti svedocima procesa. Stoga ga pokušavaju „dekorirati“ da bi „polagali pravo“ na proces i rezultate. Da bi bili u stanju reći: „Pogledajte. Ovako ja to radim. To ga čini još boljim.“ To je ono što nazivam „pokvariti nepotrebnim ukrašavanjem“, kada neko preuzima savršenstvo svemira i pokušava ga učiniti još savršenijim.

Ova isceljivanja dolaze s mesta savrše harmonije sa svemirom. Pokušavajući popraviti nešto što je savršeno, te osobe ukazuju svakome ko je spreman to primetiti da, pre svega, nisu u stanju sagledati tu savršenost … ili da su na neki način to izgubili iz vida. Ne treba osuđivati ljude iz bilo koje od ovih skupova. Ima puno ljudi koji su kombinacija ova tri skupa. Osobe koje spadaju u ova tri skupa jednostavno još nisu u fazi u kojoj bi bili voljni i emotivno sposobni iskoračiti iz svog područja sigurnosti.

Zašto bi s vama moglo biti drugačije? Postoji mnogo razloga. Mnogi od njih su upravo oni isti razlozi zbog kojih su brojni drugi ljudi uspeli ostvariti najviša postignuća. Prvo, vi kao početnik, nemate višak prtljaga kojeg se trebate osloboditi. U našem prtljagu postoji osećaj bezbednosti i sigurnosti. Postoji i strah odreći se nečega na čije smo sticanje potrošili vreme i novac. To obično dolazi iz osećaja da bi to značilo da smo svojevremeno pogrešili, umesto da shvatimo da je to gde smo bili predstavljalo samo poslednji korak koji nas je doveo ovde gde smo sad. Potrebno je podići nogu s jedne stepenice da biste zakoračili na sledeću. Potrebno je podići i drugu nogu s prethodne stepenice da biste se mogli nastaviti penjati. Jer ako nogu podižete i ponovno stavljate na istu stepenicu, ma koliko puta to učinili i ma kako divan bio taj korak, ostat ćete tamo gde jeste, na istoj stepenici. Potrebna je stanovita hrabrost pogledati stepenicu koju toliko volimo – bilo da je to izuzetna istočnjačka tehnika isceljivanja u koju ste možda uložili hiljade dolara da biste je usavršili i koja vam je tako dobro služila, ili neka od bezbroj drugih sjajnih tehnika kojima se možete podučiti u SAD-u ili drugim zemljama – da je blagoslovite, zahvalite joj se i poljubite je na rastanku. Da biste to učinili moraćete prepoznati da je smisao jednog koraka da bude… korak. To nije krajnje odredište, već deo napredovanja na vašem putu. Vi koji niste bili indoktrinirani u areni isceliteljskih „tehnika“ Novo doba nećete imati taj prtljag i nećete imati muke da ga se oslobodite.

Što mislite, zašto tako lako vidimo istinu u dečjim očima? Ona nisu došla na ovaj svet sa svim tim prtljagom i investicijama koje mi akumuliramo. Uzgred, najiskusniji iscelitelji nemaju problema sa svim tim. U stvari, oni koji su dostigli viši nivo razumeju proces i idu napred na ovaj novi stepen s uzbuđenjem i očekivanjem. Da li vi to možete? Naravno da možete. Mogu li to i oni drugi ljudi? Sigurno mogu. Samo je pitanje kada. “Samo nekolicina ima hrabrosti otvoriti oči … a često i ti koji ih otvore budu zaslepljeni onime što vide.” Za vas nema problema.

Što je to što osećam kad ovo radim?

Na neki način, a zaista ne želim koristiti tu reč koja zvuči “ćiribu-ćiriba”, to je usklađivanje. A onda kada jednom počnemo shvatati koncept vibracije i prepuštanja, shvatamo da je reč “usklađivanje” sasvim adekvatan izraz. Razmišljajte o tome u smislu kakav učinak ima to usklađivanje. Zamislite da ste se rodili kao daltonista, da ne razlikujete plavu od crvene ili žute boje. A onda se nešto dogodi s vašim očima i receptori za boje prorade. Možete li to zamisliti? Iznenada je u vaš život došlo čitavo novo carstvo opažanja. Slično se zbiva i u Rekonektivnom isceljivanju. Kako se podešavamo (dolazimo u sklad) s novim frekvencijama energije, počinjemo osećati promene unutar vlastitoga tela. Vibracije će se upisati unutar nas i postati deo nas. Sposobnost prepoznati te senzacije važan je vid učenja rada s frekvencijama, jednako kao što je za slikara važno raspoznavati boje. Molim vas upamtite da to nije uslov. Mada je povratna informacija data kroz ovu sposobnost od velike koristi u finom brušenju naših umeća, ima slepih slikara i gluhih muzičara. Sustavi povratnih informacija za vas će se izgraditi na sebi svojstveni način, u prostorima tišine i mira. Doći će do prepuštanja, do svrstavanja sila i polja, komunikacije svetlosti i informacija, i najverovatnije će naći načina da vam ukažu na svoju prisutnost.

Kako ću znati da mi se to usklađivanje dogodilo? Što trebam preduzeti da bi moje telo osetilo nove vibracije i da bi ih provodilo?

Vi ste već u procesu zbivanja tih promena. Promene se upravo sada događaju u vama. Za mnoge je automatski zaključak da se taj proces usklađivanja kodira i u vama otvara čak i dok čitate ova pitanja i odgovore. Drugi to najverovatnije jesu, ili samo što nisu otkrili.

Moje iskustvo je da postoje tri glavna “stila” kojima ljudi postižu to usklađivanje, pomak u prihvatanju novih frekvencija:

  1. 1. Možete zapaziti promene u sebi od samog početka —novi osećaj topline, čudan osećaj u glavi ili u rukama kada prvi put čujete za Rekonekciju ili ugledate knjigu u knjižari.
  2. 2. Za druge među vama proces može početi nakon što uzmete knjigu i držite je, ili je otvorite i počnete čitati. Može se desiti da počnete primećivati kako se stvari događaju dok čitate knjigu – ili ova najčešće upućivana pitanja – sve dalje i dalje. Udubljujući se u materiju, vaši osećaji postaju sve očitiji.
  3. 3. Nekolicina vas može i ništa ne osetiti neko vreme, — tri dana, tri nedelje, možda i duže.

Konačno, postoji i četvrti “stil” – master. To je osoba kojoj se pojave sitni plikovi ili dožive neobjašnjivo krvarenje, kao što se to meni desilo u jednom stadijumu mog razvoja. Ako se to dogodi, obično traje dan, dva, i jednostavno znači da vaše telo čini pomak kako bi ponelo i primilo te nove i veće (sveobuhvatnije) frekvencije.

Da li ste ikada imali nekoga ko nije bio u stanju to raditi?

Čini se da je svako, nakon što dođe u dodir s ovim novim frekvencijama, sposoban to raditi. U vrlo retkim situacijama, na samom početku seminara poneko ima poteškoća osetiti ih. Pred kraj vikenda obično skoro svako ih može vrlo snažno osetiti. U izuzetno retkim slučajevima (verovatno 10 ljudi od više hiljada koji su pohađali seminar) poneki ih ne bi uspeli osetiti ni pred kraj vikenda. Čak i tada, najverovatnije ćete zapaziti promene koje se dešavaju u osobi na kojoj radite i shvatit ćete da Rekonektivno isceljivanje dolazi kroz vas bez obzira na to što vi ne osećate frekvencije, što dokazuje osoba na kojoj radite. Upamtite: ako imate poteškoća osetiti ih, znači da se preterano trudite!

Želim isceljenje. Da li bi bilo bolje zakazati isceljivanje ili je bolje pohađati seminar?

To zavisi od nekoliko činioca. Pre svega, ako ste zainteresovani pružati drugima isceljivanje, bilo bi mudro da pohađate seminar. Mnogi ljudi koji dođu na seminare prijavljuju da su izlečeni samim tim što su bili prisutni, mada su došli na seminar da bi se osposobili lečiti druge. I mada ne možemo dati neka čvrsta obećanja da bi se to i vama dogodilo, jasno je da se može puno toga ispričati o tome kako izgleda čitavog vikenda biti uronjen u te isceljujuće frekvencije. Važno je naučiti ovaj posao, ne samo zbog blagodeti koje donosi vama lično, nego i zbog dara koji vam omogućuje da drugima ponudite pomoć. Ako vam je jedini cilj da ih pohađate kako biste sebe izlečili, bolje je da zakažete privatno isceljivanje. Ako imate želju pomogati i drugima i sebi, pravi put bi bio pohađanje seminara. Za informacije o pohađanju različitih seminara, molimo, posetite TheReconnection.com.

Želim imati privatnu seansu kod Erica Pearla. Kako je mogu zakazati? Hoću li morati leteti do LA-a?

Obzirom da imamo vrlo rigorozan raspored turneja, Eriku ostaje malo vremena za privatne seanse. Postoje hiljade vrlo iskusnih praktičara koje je Erik lično obučio i koji obavljaju seanse jednako kao i on. Ti ljudi su u stanju postići iste rezultate kao i Erik, puno je lakše kod njih zakazati termin za seansu i nećete morati daleko putovati. Tako će vaši troškovi biti znatno manji. Informacije o praktičaru koji vam je najbliži možete naći na online Adresaru praktičara. Ovaj online adresar imaće na popisu vas i ostale praktičare iz čitavog sveta koji se mogu potražiti na našoj internet stranici. TheReconnection.com. Nismo sigurni kada će Erik ponovno imati vremena za privatne seanse. Vidimo velik uspeh postignut preko drugih praktičara i to nas čini više nego spokojnima.

Znam da postoje i drugi praktičari, ali zar nije najbolje otići na izvor? Zar isceljivanje ne bi bilo bolje ako bi ga radio lično Eric Pearl?

Čini se da se samom interakcijom s Erikom ljudi gotovo odmah mogu uskladiti/steći ove sposobnosti. I većina, ako ne i svi polaznici naših seminara, nakon uspešno završenog seminara u stanju su obavljati isceljivanja. Upamtite, Izvor je Bog, Ljubav i/ili Svemir, izaberite svoju reč. Erik je samo instrument preko kojeg su ta isceljenja bila predočena svetu. Izvor je uvek sa svima nama.

Da li je Erik ili bilo koji drugi praktičar imao uspeha sa (ime neke određene bolesti)?

Videli smo toliko pacijenata za sve ove godine da je skoro nemoguće prisetiti se svih specifičnih slučajeva. Važno je da shvatite da tri različite osobe mogu doći sa istom dijagnozom i istim simptomima i imati sasvim različite rezultate. Neka od najvećih i najdramatičnijih isceljivanja su se dogodili u slučajevima kada nismo znali ama baš ništa o tome s čime se pacijent bori. Kako Eric kaže: “Najčešće, što praktičar manje ”zna” što je ”problem” kod pacijenta/klijenta, utoliko bolje za pacijenta/klijenta.” I mada mnogi ljudi vide rezultate na fizičkom planu, trenutno i trajno, u retkim slučajevima ima ljudi kod kojih isprve se ne vide prepoznatljive reakcije. Mnoge se pokažu kasnije, za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. A može se desiti da se kod nekih ni ne pokažu. Većina izlečenja je trajna. Neka se pokažu odmah u celosti, neka se razviju vremenom. Gotovo uvek isceljenje koje dobijete je vaše i ostaje s vama.

Što mogu očekivati za vreme seanse Rekonektivnog isceljivanja ili Rekonekcije? Kako se najbolje mogu pripremiti za seansu? Što mogu učiniti da bih omogućio postizanje najboljeg rezultata?

Svako drugačije doživljava Rekonektivno isceljivanje. Često se dešava da nam prijave da se isceljivanje dogodilo odmah, u samo jednoj seansi, a ponekad je za isceljivanje potrebno više vremena. Ako imate sreće, vaše isceljenje će doći u obliku u kojem ste ga očekivali; ako doista imate sreće, vaše isceljenje će doći u obliku o kojem niste niti razmišljali, u obliku koji je svemir osmislio posebno za vas.

Do isceljenja može doći u različitim vidovima. Najbolji način da dopustite isceljenje jeste da budete u stanju iščekivanja, bez očekivanja i vezanosti na rezultat. Lezite na sto, opustite se, zatvorite oči i jednostavno posmatrajte. Posmatrajte. Istovremeno budite i posmatrač i posmatrani.

Budite u opuštenoj atmosferi, lezite leđima na sto za masažu, ili neku drugu udobnu podlogu koju ste izabrali, zatvorite oči i posmatrajte. Jednostavno opažajte. Suzdržite se od svoga učešća kroz proces razmišljanja i jednostavno posmatrajte kad se pojavi nešto što možete primetiti; lezite i prepustite se, jednostavno kao da ste na kratkom neočekivanom odmoru.

Ne sugerišem vam da vaš um treba biti posve prazan ili da pokušate ne misliti ni na što. U pravilu ljudi imaju poteškoća s konceptom da ni na što ne misle. Um stalno radi. Predlažem da jednostavno primećujete sve što bude privlačilo vašu pažnju. Tako ćete imati što raditi i to će ublažiti stres koji se obično javlja kad pokušavate ne misliti ni na što, a shvatate da ne znate kako to učiniti. Pažnju usredite unutar svoga tela i dopustite joj da putuje kroz vas. Posmatranje svega što opazite da je drukčije od uobičajenog dovoljno će okupirati vaš um a da se pritom ne izgubite u razmišljanjima tipa: „trebalo bi“ i „ne bi trebalo“.

Ne dišite na neki određeni način, ne vizuelizujte opuštajuće prizore ili željeni rezultat, ne meditirajte i ne ponavljajte u sebi ili naglas mantre i nemojte „raditi“ ništa što nisam spomenuo, a za što vi ili neko drugi misli da će „pomoći“. Neće. To će se jednostavno svesti na ono što biste i sami mogli učiniti i ometaće vas da potpuno iskusite bogatstvo i ozbiljnost doživljaja. I ukoliko to jeste slučaj, možete ostati i kod kuće. Kad ste spremni prepustiti se i ne pokušavati „usmeravati“ ili pojačavati doživljaj, kad se vaš ego ukloni s puta dovoljno da ne nastojite „kvariti nepotrebnim ukrašavanjem“, spremni ste doživeti ono što Rekonektivno isceljivanje čini posebnim, što Rekonekciju čini istinskom.

Spremite se da primate.

Koliko seansi mi je potrebno? Koliko je potrebno da bi došlo do isceljenja?

Prva seansa, možda čak i deo prve seanse, može biti više nego dovoljna. U principu se savetuje da planirate tri seanse. I mada je svaka seansa specifičan doživljaj, često se nešto posebno zanimljivo događa u trećoj seansi.

Isceljenje se zbiva u trenutku. Ono što zahteva ”vreme” jest da ta osoba “odluči” prihvatiti isceljenje. Ako ne primite sve što ste očekivali nakon prve, druge ili treće seanse, vreme je da se prepustite i dozvolite da se stvari same od sebe razvijaju. Ako ne primite ništa nakon trećeg isceljivanja, Rekonektivno isceljivanje možda nije pravi način da primite ono što očekujete u tom trenutku vašeg života. Ponovit ću opet, možete se prepustiti i dozvoliti da se dogodi ono što se treba dogoditi. Možda se odlučite vratiti kroz tri, šest, možda osamnaest meseci. Jedine situacije u kojima bih savetovao još nekoliko dodatnih seansi su: a) ako vam se dogodi nešto novo; ili b) ako ste doživeli jasan, prepoznatljiv, pouzdan napredak nakon prva tri dolaska i čini se da bi trebalo ići još malo dalje. U tom slučaju bi trebalo imati još nekoliko seansi. Nakon toga, ponovo bih savetovao da se prepustite i dozvolite da se proces vremenom odvije. Rekonektivno isceljivanje ne podrazumeva redovne posete ili “vezivanje.” Nema potrebe da dolazite na isceljivanja jednom nedeljno, ili redovno na bilo koji drugi način. Kada ste jednom završili sa seansama, “imate vlasništvo” nad svojim promenama, nad svojim isceljivanjem, svojim razvojem. Vaše je. Niko vam ga ne može oduzeti. Nikada.

Gde u svom kraju mogu pronaći druge praktičare?

Postoji nekoliko načina da pronađete druge praktičare. Jedan je da se priključite Rekonektivnom udruženju, Reconnectivnoj Associjaciji, međunarodnoj organizaciji praktičara Rekonektivnog isceljivanja. Ta vam udrženja pružaju sredstva podrške i pomažu u vašem radu i vašem poslu, uključujući online Adresar praktičara. Ovaj će online adresar imati na popisu i vas, uz sve ostale praktičare iz celoga sveta, i omogućuje vam potražiti ih na našoj internet stranici TheReconnection.com.

Druge praktičare u vašem kraju možete takođe naći putem dobrovoljnog pomaganja na nekom od seminara koji se održavaju u vašem mestu. Mnogi smatraju da je to odličan način za upoznavanje praktičara i umreživanje s ostalima iz drugih mesta.