Rekonektivno isceljivanje®

Rekonektivno isceljivanje®

Rekonektivno isceljivanje® je najviši oblik isceljivanja koji je trenutno poznat na zemlji. Začudujuće je jednostavan i izuzetno efikasan. Ovde je moć više inteligencije na delu. Iscelitelj je tu da se napravi spona, da se ponovo uspostavi harmonija izmedu Čoveka i Univerzuma. Brojna su dokumentovana isceljenja bolesti opasnih po život, ozbiljnih anatomskih deformacija i mentalnih problema.

Energija koja se javlja tokom Rekonektivnog isceljivanja®, značajno se razlikuje od svih dosad poznatih isceljujućih energija. Pre svega, odlikuje je izuzetna inteligencija, autonomnost u radu i nemogućnost njenog voljnog usmeravanja. Sama vrši dijagnostiku, određuje prioritete i sprovodi svoj terapijski plan, što u potpunosti isključuje greške ili štetne nuspojave. Prema mnogim istraživanjima, visoke frekvencije ove energije nisu do sada registrovane na Zemlji. Iako je izuzetno snažna, kada bi je uporedili sa termodinamičkom energijom, njena temperatura bi prelazila 300 stepeni Celzijusa, a za razliku od elektromagnetnih energija, njen intenzitet se pojačava sa udaljenošću. Deluje podjednako uspešno na svim nivoima: duhovnom, mentalnom, emocionalnom  i fizičkom. Efekti su često brzi mada je nekad potrebno više nedelja, pa i meseci, zbog potpunosti i sveobuhvatnosti promena.

Pri Rekonektivnom isceljivanju® nema fizičkog dodira ni manipulacije. Ne postoji određeni šablon ni procedura, čini se da postupak diktira neka viša inteligencija. Svako ima različito iskustvo za vreme trajanja sesije, ali su sva prijatna. Tri polučasovne sesije pouzdano pokreću proces čiju dinamiku sami određujemo našim izborom da dopustimo usklađivanje sa sobom i životom.

Ove frekvencije koje su inicirane za vreme tih sesija, nastavljaju da deluju i pošto su sesije završene, dokle god je to potrebno organizmu klijenta. Savetuje se da se preliminarno zakažu tri sesije u razmaku ne većem od nedelju dana. Obično se posle treće sesije jasno vidi da li je došlo do značajnijih promena.

Priprema za sesiju Rekonektivnog isceljivanja:

Odeća:  Obucite komotnu odeću. Za vreme sesije ćete ležati na leđima, izuveni.

Mirisi:   Pre sesije izbegavajte parfeme i upotrebu kozmetičkih preparata koji imaju miris.

Nakit:    Za Rekonekciju® i Rekonektivno isceljivanje® možete da zadržite nakit ako je udoban.

Stanje svesti: Bićete zamoljeni da za vreme sesije legnete na leđa i opustite se zatvorenih očiju. Najbolje je da budete radoznali i otvoreni za sve što možete da doživite. Ne preporučuje se da meditirate, da se molite ili da se vezujete za neki određeni ishod. Budite otvoreni da u potpunosti doživite ovo iskustvo, svesni da učestvujete u jednom pozitivnom procesu koji vam je namenjen od Boga/Ljubavi/Univerzuma, da dobijete upravo ono što vam je potrebno u tom trenutku.