Udruženje

O udruženju

Udruženje “Praktičari Rekonekcije” osnovano je 2008. godine u Beogradu. Kasnije je promenilo naziv u Udruženje “Praktičari Rekonektivnog isceljivanja”.

Cilj Udruženja je okupljanje, podrška članovima i promovisanje Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije. Udruženje čine svi članovi koji su potpisali pristupnicu i platili članarinu. Oni formiraju Skupštinu i biraju:

 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Etički odbor
 • Predsednika Skupštine

Organizacija

Upravni odbor

 • Olja Košarac, predsednik
 • Teodora Balabanović, zamenik
 • Marija Matijašević-Kraćica, član

Nadzorni odbor

 • Jelena Kogoj Krstić
 • Biljana Pejčić
 • Cveta Đurić

Etički odbor

 • Marina Vujović
 • Zorana Marinković
 • Slavica Čokorilo

Predsednik skupštine

 • Tatjana Mitrašinović

Zakonski akti

Prednosti koje imaju članovi udruženja

Poštujući standarde koje je postavio nosilac metode ERIK PERL, usvajajući standarde Srpskog lekarskog društva i usaglašavajući se sa zakonskim okvirom koji uređuje ovu oblast, praktičaru koji je član Udruženja se obezbeđuje kredibilitet i:

Podrška u profesionalizaciji

Podrška u ličnom razvoju

Upis u Registar praktičara

Razmena iskustava

Razmena informacija

Informacije za klijente

Ako ste zainteresovani da doživite Rekonektivno isceljivanje ili da prođete kroz vašu Ličnu Rekonekciju i prepustite se univerzalnoj inteligenciji koja je dostupna svima nama, pronađite praktičara u vašoj okolini! Način rada praktičara je u skladu sa standardima Rekonektivnog isceljivanja.

U ovom Registru praktičara informišite se kako biste pronašli praktičara koji vam je najbliži, ili po imenu, gradu, broju telefona, fotografiji ili bilo čemu drugom što vas privuče.

Ako ste dobili sertifikat o završenoj obuci Rekonektivnog isceljivanja ili Rekonekcije i želite da budete uvedeni u Registar praktičara, molimo vas da posetite naše stranice gde su informacije o Udruženju / Akti i Pristupnica. Nakon obrade vaših podataka i uplate godišnje članarine bićete uvedeni u Registar.

Jedinstvena minimalna cena jedne sesije Rekonektivnog isceljivanja je dinarska protivvrednost od 40€ (četrdeset evra).

Po vašem izboru rade se 1-3 sesije Rekonektivnog isceljivanja.

Jedinstvena cena Lične Rekonekcije je dinarska protivvrednost od 333$ (tri stotine trideset tri američkih dolara).

Lična Rekonekcija radi se jednom u životu i to u dva dolaska (prethodno navedena cena pokriva oba dolaska).

Standardi rada praktičara Rekonektivnog isceljivanja

 1. Praktičar može da nudi i pruža samo one usluge za koje je obučen/a da radi. Sertifikat treba da bude izložen u prostoriji u kojoj se pružaju usluge.
 2. Obaveza praktičara je da obezbedi čist, osvetljen i bezbedan, dakle, profesionalan prostor za rad.
 3. Praktičar ima obavezu da pre rada dobro uputi klijenta.
 4. Praktičar se obavezuje da bude profesionalan, saosećajan i da se dostojanstveno ophodi prema klijentu.
 5. Praktičar ima obavezu da poštuje zakone diskrecije i privatnosti, pre i posle pružene usluge.
 6. Naplata usluge je obavezna i mora da se poštuje. Cena mora biti u skladu sa opsegom cena koje su određene za tu zemlju.
 7. Praktičar razume i poštuje da radi sa klijentima a ne pacijentima. Praktičar razume da nije lekar i da nema ovlašćenje da postavlja dijagnozu niti da tumači medicinske analize, kao ni da pretenduje da tretira određene simptome ili grupu simptoma. Ovu poziciju jasno iznosi klijentu pre rada.
 8. Praktičar se obavezao da neće mešati nijednu drugu tehniku, niti druga znanja i druge energetske pristupe dok radi sa klijentom sesije Rekonektivnog isceljivanja ili Lične Rekonekcije.
 9. Praktičar nema pravo da obećava niti garantuje ishod sesija.
 10. Praktičar neće podučavati klijenta jer nije predavač.
 11. Sesije Rekonektivnog isceljivanja i Lične Rekonekcije se uvek rade jedan na jedan, dakle, jedan klijent i jedan praktičar.

U slučaju da smatrate da niste dobili uslugu po ovim standardima možete uputiti svoju primedbu našem udruženju na e-mail adresu info@rekonekcija.org ili putem našeg online formulara. Vaš e-mail će biti prosleđen etičkom odboru udruženja kako bi razmotrili primedbu i doneli odluku u skladu sa statutom Udruženja praktičara Rekonektivnog isceljivanja.

Registar praktičara

Atić Zoran

Arsić Antonija

nivo I / II / III
Smederevo
antonija.arsic@gmail.com
+381 63 84 84 015

Balabanović Miroslava

Balabanović Teodora

Bastaja Danka

nivo I / II /III
Pančevo
bastaja.danka@yahoo.com
+381 61 23 06 163

Bezjak Mia

Bogdanović Biserka

nivo I / II / III
Sremska Mitrovica
calibisa@gmail.com
+381 65 88 08 164

Bojanić Biljana

Božović Lazo

nivo I / II / III / mentor
Bar, Crna Gora
lazobozovic@gmail.com
+382 69 06 23 22

Čokorilo Slavica

nivo I / II / III
Vršac / Beograd
slavica.cokorilo@gmail.com
+381 63 87 81 086

Dabić Daniela

Dimitrijević Zorica

Dojčinović Saša

nivo I / II / III
Beograd
sasarekonekcija@gmail.com
+381 63 21 83 54

Drljača Sandra

Dubajić Daniela

Durec Silvija

Đoković Snežana

nivo I / II / III
Novi Beograd
snekisneki66@gmail.com
+381 63 111 09 30

Đurić Cveta

nivo I / II / III
Beograd
cveta_306@yahoo.com
+381 61 26 51 364

Hasankadić Lejla

Jovanović Slađana

nivo I / II
Podgorica, Crna Gora
sladjaapg@gmail.com
+382 67 399 210

Kesić Uroš

nivo I / II / III
Bačka Palanka / Sivas-Turska
uroskesic@gmail.com
+381 60 72 06 333

Knežević Gordana

Kogoj Jelena

nivo I / II / III
Beograd
jelenakogoj@yahoo.com
+381 63 85 41 899

Kojičić Ružica

Košarac Olja

nivo I / II / III / mentor / CV
Beograd – Vračar
olja.rekonekcija@gmail.com
+381 65 34 41 362

Lazić-Tasić Jelena

Marinković Zorana

Marjanović Dragana

Matijašević-Kraćica Marija

nivo I / II / III
Beograd – Vračar
marija_m_k@yahoo.com
+381 64 19 14 329

Matijašević-Kraćica Marija

nivo I / II / III
Beograd – Vračar
marija_m_k@yahoo.com
+381 64 19 14 329

Medović Ljiljana

Međedović Tatjana

dr Miljković Biljana

nivo I / II / III
Niš

+381 64 368 97 31

Mitrašinović Tatjana

nivo I / II
Sremska Kamenica
ttanja.mitrasinovic@gmail.com
+381 64 120 78 36

Mrđenović Olga

Pejčić Biljana

Penić Vladimir

Perić Milica

Petrović Radmila

Popović Igor

Pracaić Nataša

Radović Katarina

Ribar Danijela

Ribar Nataša

nivo I / II / III
Beograd
natasa.ribar@gmail.com
+381 64 11 35 217

Riling Nevena

Simonović Ranka

nivo I / II / III
Beograd
rankasimonovic@yahoo.com
+381 60 720 26 33

Sretenović Vladan

Stojilović Mirela

Šćepanović Jelena

nivo I / II / III
Kruševac
jelenas987@gmail.com
+381 60 76 33 077

Todorović Marina

Tomović Vesna

Trajković Jelena

nivo I / II
Beograd – Bežanijska kosa
jlntrj@yahoo.com
+381 64 153 41 56

Trivić Vesna

Vojinović Vesna

Vujić Kristina

nivo I / II / III
Čoka
vujic.kristina@gmail.com
+381 62 371 438

Vujović Marina

Vukadinović Radmila

Zlokolica Marina

Registar mentora

Mentori pomažu i podržavaju praktičare Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije

Između ostalog, u njihove dužnosti spadaju i 1:1 ili grupne sesije podrške, održavanje prezentacija uživo ili online, pružanje podrške na seminarima za Nivo 2seminar Rekonektivnog isceljivanja (Catalyst Programs) i Nivo 3 – seminar Lične Rekonekcije (Reconnective Certified Practitioner Programs, skraćeno “RCPP”).

Nastupaju u medijima, na primer na TV-u ili radiju i obavljaju obaveznu sertifikaciju praktičara Rekonekcije.

Božović Lazo

nivo I / II / III / mentor
Bar, Crna Gora
lazobozovic@gmail.com
+382 69 06 23 22

Košarac Olja

nivo I / II / III / mentor
Beograd – Vračar
olja.rekonekcija@gmail.com
+381 65 34 41 362

Pejčić Biljana

nivo I / II / III / mentor
Novi Sad
rekonekcija.biljanapejcic@gmail.com
+381 63 58 13 04

Penić Vladimir

nivo I / II / III / mentor
Niš
rekonekcija.nis@gmail.com
+381 65 24 333 04

Želite sesiju Rekonektivnog isceljivanja?