Obaveštavamo vas da je stari e-mail Udruženja ponovo aktivan. Sva vaša pitanja, lična iskustva, popunjene pristupnice kao i slike za registar praktičara možete poslati na mail: office@rekonekcija.org