Iskustva klijenata

Svako iskustvo sesije Rekonektivnog isceljivanja je individualno i jedinstveno.

S obzirom na raznolikost i obim onoga što su klijenti primetili i iskusili tokom praktično svake interakcije sa ovim frekvencijama,
može se reći da je Rekonektivno isceljivanje vrhunsko sredstvo za isceljivanje, lični razvoj i temeljan napredak na životnom putu.

“Svi imamo sposobnost da prenosimo ovu novu frekvenciju isceljenja. To nije dar samo za nekolicinu odabranih.”

dr Erik Perl