Seminar za Sertifikovanog Praktičara Rekonekcije (NIVO III), održaće se u Beogradu 29. i 30. oktobra 2022. godine. 

Obuka je namenjena praktičarima Rekonektivnog isceljivanja osnovnog nivoa koji su spremni da prošire svoju praksu, savladaju umeće rada lične Rekonekcije i steknu status Sertifikovanog praktičara Rekonekcije.

Za sve informacije i prijavu na seminar, posetite link:
https://www.svemirkovac.com/seminar-osobne-rekonekcije-hr.html#content2-1z