Ne radi se ovde o ”boljem ili lošijem”, radi se o tome šta je prikladnije. Isto onako kako shvatate da fenjeri sa svećama ne bi bili prikladni kao farovi dok se u svom Maseratiju vozite autoputem na romantičnu večeru, verovatno isto tako shvatate da, kada sednete da večerate, halogeni farovi ne bi bili najprikladnije osvetljenje za vašim stolom. Rekonektivno isceljivanje je tu da nam pruži nešto što je sveobuhvatnije i opsežnije, jer je sada trenutak da prihvatimo nešto što je sveobuhvatnije i opsežnije.