Rekonektivno isceljivanje nije religija niti je namenjeno da je zameni. Rekonektivno isceljivanje pozdravlja ljude svih religija, kao i ateiste i agnostike. Shvatamo da je religija duboko lična odluka i izbor. Rekonektivno isceljivanje je, međutim, duhovno jer priznaje i poštuje duhovne zakone univerzuma.