Pružanje Rekonektivnog isceljivanja je izbor, i ne zasniva se na individualnim sposobnostima, jer svako može da nauči da komunicira sa frekvencijama Rekonektivnog isceljivanja.