Jedan od načina da pronađete druge praktičare je da se priključite ovom ili nekom drugom lokalnom ili međunarodnom udruženju, asocijaciji ili organizaciji praktičara Rekonektivnog isceljivanja.