PORTAL je onlajn kurs koji je dostupan svuda gde imate konekciju na internet. Gledajte ga u slobodno vreme, bilo kojim tempom koji vam odgovara. Osnovni onlajn kurs (PORTAL – Nivo 1) mora biti odgledan ceo pre nego što prisustvujete seminaru uranjanja uživo – Nivo 2. PORTAL (onlajn Nivo 1) se sastoji od serijala od osam jednočasovnih video poglavlja. Svako poglavlje je podeljeno na segmente kako bi bilo lakše za praćenje, učenje i vežbanje. Uvek možete da se vraćate i ponovo pregledate prethodna poglavlja.

Program KATALIZATOR – vikend uranjanja uživo (Nivo 2) traje dva dana od oko 9:00 u subotu i završava se oko 19:00 u nedelju. Ovaj seminar će vas pripremiti da postanete Praktičar Rekonektivnog isceljivanja osnovnog nivoa. Vaše prisustvo je obavezno tokom celokupnog trajanja dvodnevne obuke. Od vas će biti zatraženo da se prijavite i odjavite u vreme pauze kako biste potvrdili prisustvo. Ovde ćete se baviti frekvencijama tokom obuke uživo, učiti od instruktora, posmatrati i razmenjivati sa kolegama studentima. Uvežbavanjem pristupa iznova i iznova i definisanjem sopstvenog stila, osećaji postaju sve izraženiji i očigledniji. Naučićete različite načine posmatranja, zapažanja i doživljavanja Rekonektivnog isceljivanja. Obuku vodi Međunarodni tim instruktora. Ovaj program obuke pokriva poreklo Rekonektivnog isceljivanja, njegov jedinstveni pristup energetskom isceljivanju, njegovu naučno zasnovanu pozadinu i kako pristupiti i koristiti frekvencije kao energetski iscelitelj. Pokriva i trenutke podizanja svesti, nijanse, izazove i predloge za najbolji način za pokretanje uspešne prakse kao praktičar Rekonektivnog isceljivanja. Biće mnogo prilika za rad sa frekvencijama Rekonektivnog isceljivanja za samoisceljivanje, jedan na jedan, pa čak i u grupnim situacijama. Takođe ćemo imati različite segmente sa pitanjima i odgovorima. Agende se malo razlikuju u zavisnosti od rasporeda. Vežbaćete i na kraju biti katalizator u mini sesijama Rekonektivnog isceljivnja sa kolegama studentima.

Program obuke je podeljen na segmente sa predavanjima i segmente sa praktičnim vežbama u kojima ćete otprilike polovinu vremena sedeti, a drugu polovinu stajati. Takođe ćete se smenjivati kao praktičar i ležati na stolu za masažu kao klijent. Planirajte sve u skladu sa tim. Obucite se udobno i slojevito jer vaša telesna temperatura može da varira tokom trajanja programa obuke. Predlažemo da nosite čarape i mokasine/baletanke/papuče/natikače umesto patika/cipela sa pertlama jer ćete često skidati obuću tokom obuke.