Rekonektivno isceljivanje se sastoji od spektra frekvencija koji se sastoji od energije, svetlosti i informacija. Energija je sve od čega smo sastavljeni organski, naša suština i naše stvarno fizičko telo. Svetlost je rezonanca i komunikacija unutar ovih frekvencija između univerzuma i nas.

Informacije dolaze kroz samu interakciju sa energijom i svetlošću.

Rekonektivno isceljivanje je neinvazivan pristup isceljivanju koji svako može lako da nauči da radi da bi pomogao drugima i sebi. Ono je sveobuhvatan pristup isceljivanju bez rituala i tehnika koje su sastavni deo brojnih modaliteta energetskog isceljivanja poznatih u današnje vreme.