Studenti koji uspešno završe kompletnu obuku i zadovolje preduslove će dobiti pozivnicu da postanu praktičari Rekonektivnog isceljivanja osnovnog nivoa i da rade u okviru standarda prakse i smernica organizacije The Reconnection LLC. Ne polaže se ispit ili test na kraju programa. Moraćete da pristanete na standarde rada ako želite da postanete profesionalni praktičar.

Preduslovi za dobijanja sertifikata:

Neophodno je prvo završiti Osnovni onlajn kurs (PORTAL – Nivo 1) a zatim prisustvovati kompletnom seminaru (URANJANJE UŽIVO – Nivo 2). Takođe, obavezno je iskusiti jednu sesiju Rekonektivnog isceljivanja (pre ili u toku seminara uživo).

Prihvatite i poštujete kodeks praktičara Rekonektivnog isceljivanja kao što je navedeno u Obrascu za evaluaciju i informacije.

Ako ne prihvatite, nećete dobiti sertifikat koji vam omogućava da profesionalno obavljate praksu. Umesto toga, dobićete pismo o završenom kursu.