Pristupnica

PRISTUPNICA UDRUŽENJU
PRAKTIČARI REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA

Klikom na donji link možete skinuti pristupnicu u PDF formatu.

Popunjenu pristupnicu, vaš sertifikat u PDF formatu i sliku za registar praktičara možete poslati na mail: uroskesic@gmail.com

Godišnja članarina za 2021. godinu je 6000 dinara,  članarina važi od 01.01.2021. do 01.01.2022.

Članovi Udruženja vrše uplatu članarine preko poslovnog računa Udruženja na žiro račun broj:
265-1060310000244-02 kod Raiffaisen banke sa naznakom:

  • svrha plaćanja – članarina za 2020. godinu
  • primalac – Udruženje Praktičari Rekonektivnog isceljivanja

Skini PDF dokument