Pristupnica

PRISTUPNICA UDRUŽENJU
PRAKTIČARI REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA

Klikom na donji link možete skinuti pristupnicu u PDF formatu.

Popunjenu pristupnicu, vaš sertifikat u PDF formatu i sliku za registar praktičara možete poslati na mail: uroskesic@gmail.com

Pošto je 2022. godina promena u Udruženju PRI, svi praktičari koji se učlane do kraja ove godine dobijaju članarinu za ostatak ove godine gratis!

Godišnja članarina za 2023. godinu će iznositi 40 evra u dinarskoj protivvrednosti i važiće od 01.01.2023. do 01.01.2024. godine.

Članovi Udruženja vrše uplatu članarine preko poslovnog računa Udruženja na žiro račun broj:
265-1060310000244-02 kod Raiffaisen banke sa naznakom:

  • svrha plaćanja – članarina za 2023. godinu
  • primalac – Udruženje Praktičari Rekonektivnog isceljivanja

Skini PDF dokument