Obaveštavamo vas da članarina za 2015. godinu iznosi 4.000,00 dinara (četiri hiljade dinara). Članovi Udruženja vrše uplatu godišnje članarine preko poslovnog računa Udruženja na žiro račun broj: 265-1060310000244-02 kod Raiffaisen banke sa naznakom:

  • svrha plaćanja – članarina za 2015. godinu
  • primalac – Udruženje Praktičari Rekonekcije Srbije