O D L U K A

 o objavljivanju Poziva za članove Tima za superviziju 

Odluka o oglasavanju Poziva za Superviziju

PRAVILNIK O IZBORU I RADU  TIMA ZA SUPERVIZIJU

Pravilnik o izboru i radu tima za Superviziju usvojen