Programi obuke Rekonektivnog isceljivanja nivoa I i II biće održani u Zagrebu (Hrvatska) od 9. do 13. oktobra 2015. godine. Ovi programi obuke namenjeni su svima onima koji žele da se bave Rekonektivnim isceljivanjem bilo u ličnom (program obuke nivoa I) ili u profesionalnom smislu (program obuke nivoa II). Takođe, za sve stare praktičare RI u ponudi su obnavljanje nivoa I i II.

Za sve informacije obratite se na sledeće kontakte:
Nataša Pracaić – natasa.reconnecting@gmail.com  ;  +381 69 333 9 333
Uroš Kesić – uroskesic@gmail.com  ;  +381 63 720 66 11