Programi obuke za Rekonektivno isceljivanje nivoa I i II biće održani u Zagrebu (Hrvatska) od 9. do 13. oktobra 2015. godine. Sve informacije o ovim događajima možete naći na oficijalnom sajtu Rekonekcije tj. na priloženim link-ovima.

Ovi programi obuke namenjeni su svima onima koji žele da se bave Rekonektivnim isceljivanjem bilo u ličnom (program obuke nivoa I) ili u profesionalnom smislu (program obuke nivoa II). Takođe, za sve stare praktičare RI u ponudi su obnavljanje nivoa I i II (za nastavak profesionalnog bavljenja RI i posle 1.januara 2016. obavezna je obnova programa obuke nivoa II, obnova nivoa I je opciona)