Predavanje: Uvod u Rekonektivno isceljivanje
Datum: 23.04.2016.
Vreme: 18-20h
Predavači: Nataša Pracaić i Svemir Kovač
Mesto: Laginjina ul. 3, 52100 Pula, Hrvatska

Za besplatno uvodno predavanje o Rekonektivnom isceljivanju dovoljno je da se prijavite na svemir.kovac@gmail.com ili putem telefona (+385)0955884585