Obaveštavamo sve članove Udruženja da je sazvana Vanredna Sednica Skupštine za 14.03.2015. sa početkom u 12h. Skupština će biti održana u OŠ Lazar Savatić, adresa je Kej Oslobođenja br. 27, Zemun (preko puta restorana “Venecija” na Zemunskom keju).

Preliminarni Dnevni red:

1.  Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine od 27.12.2014. godine

2. Uvodno predavanje prof dr Vuka Stambolovića na temu Dekolonizacija Alternativne Medicine

3. Inicijativa za dobijanje šifre zanimanja

4. Informacija o aktivnostima I.O. izmedju dve Skupštine

5. Izveštaj Nadzornog Odbora

6. Verifikacija promene predsednika I.O.

7. Razno