Sertifikacija za praktičare Rekonekcije:
  • Sertifikaciju mogu obaviti samo praktičari REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA OSNOVNOG STEPENA tj. oni koji su obnovili program obuke Nivoa II kao i oni koju su program obuke prošli tokom 2013. i uradili tzv “Domaći zadatak”
  • Proces sertifikacije mora biti rađen na stolu za masažu na “živom” telu
  • Potrebno je da praktičar donese svoje dijagrame na proveru
  • Praktičar treba da pokaže potpuno poznavanje, umeće i besprekornost u radu, bez i najmanje pomoći instruktora
  • Cena je dinarska protivvrednost 45eur
  • Sertifikacija se zakazuje sa mentorom unapred, pošto se mora proveriti sa Kancelarijom Rekonekcije da su svi potrebni uslovi ispunjeni
  • Trenutno, jedini ovlašćeni mentor u Srbiji od strane Rekonekcije je Nataša Pracaić. Možete je kontaktirati putem e-maila na natasa.reconnecting@gmail.com ili putem telefona na +381 69 333 9 333. Takođe, upit možete poslati i na e-mail adresu Udruženja office@rekonekcija.org