Na stranici O rekonekciji možete pronaći osnovne informacije o Rekonekciji, Rekonektivnom isceljivanju, kao i nešto o istoriji rekonekcije i koristima i pozitivnim promenama koje može uneti i u Vaš život.

Na stranici Literatura možete pronaći knjigu Erica Pearla REKONEKCIJA – Leči druge, leči sebe na engleskom jeziku, kao i njegove nastupe na televiziji u zemlji i okruženju.