Rekonekcija®

Rekonekcija®

Rekonekcija®, poznata i kao Lična Rekonekcija, je proces rekonektovanja ili vašeg ponovnog povezivanja na višem nivou s vašom životnom svrhom i Univerzumom. Odluka da to učinite svesni je izbor s vaše strane. Želite li da krenete dalje u svom životu i doživite jaču povezanost sa samim sobom, svojim potencijalima i Univerzumom, onda Rekonekcija® jeste za vas.

Mnogi govore da su im se životi dramatično promenili nakon što su prošli kroz svoju Rekonekciju, pogotovo tokom narednog razdoblja od šest meseci do godinu dana.

Konkretno, Rekonekcija® rekonektuje cirkulatorni sistem energije vašeg tela (vaše meridijane – akupunkturne kanale) s elektromagnetskim i drugim kružnim energetskim linijama, tj. koordinacionim linijama energetske rešetke koja okružuje Zemlju i onima koje se od Zemlje protežu u Univerzum i dalje. U određenom trenutku pojavila se misao da je čovečanstvo nekada imalo širu povezanost s Univerzumom nego što je ima danas i da su meridijani tela bili potpuno povezani s koordinacionim linijama energetske rešetke. Tokom vremena ta povezanost se izgubila.

Rekonekcija® je prilika za korak naviše. Donosi i aktivira nove „aksijatonalne linije“ koje permanentno rekonektuju i vežu vaše meridijane s linijama rešetke, povezujući vas s izvornim nacrtom ili kopijom vašeg višeg tela i Izvorom. „Aksijatonalne linije“ teći će kroz vaše telo tako što će utirati stazu od Zemlje do vas i kroz vas prema Univerzumu i dalje, i ponovo natrag.

Bićete u istom fizičkom telu, ali će energija, svetlost i informacija koja ulazi u vaše meridijane biti sa višeg izvora. Ono postaje pričvršćeno uz te „aksijatonalne linije“ koje vam omogućavaju da imate pristup potpunosti viših frekvencija svetlosti, energije i informacije. Tako Rekonekcija® omogućava permanentnu i kontinuiranu razmenu svetlosti i informacije između vas i ostatka Univerzuma.

Rekonekcija® se radi jednom u životu, i to u dve sesije s istim praktičarem. Idealno bi bilo dan za danom. Bitno je da između tih dveju sesija postoji jedan ciklus spavanja. Iako to nije uslov, sugeriše se da se prethodno naprave do tri sesije Rekonektivnog isceljivanja.

Koje su dobrobiti?

Oni koji su prošli kroz svoju Rekonekciju navode sledeće:

 •      – Povećanje energije, vitalnosti i snage
 •      – Čišćenje negativnih emocionalnih i mentalnih obrazaca
 •      – Duboka opuštenost i mir
 •      – Osećaj prisutnosti u njima samima (kao da su „uključeni“)
 •      – Osećaj prisutnosti s drugima i sposobnost da budu ljubazniji i saosećajniji
 •      – Osećaj pojačane intuitivnosti i jasnoće
 •      – Gubitak patnje
 •      – Osećaj veće povezanosti na nivou srca
 •      – Pojačana percepcija (posebno vizuelna i slušna)
 •      – Dublji osećaj svrhovitosti
 •      – Uživanje u osećaju obilja
 •      – Potpuna promena u tome kako su se osećali spram samih sebe i u svom telu
 •      – Osećaj da se živi ovde i sada

Rekonekcija® ima moć usklađivanja, balansiranja i pomlađivanja naših meridijana. Isto tako se smatra da uspostavlja njihovu permanentnu aktivaciju, kao i aktivaciju 12 lanaca DNK-a, ujedno ih reintegrišući i povezujući s paralelnim ravnima postojanja. Rekonekcija® je novi početak, ali ne i kraj; svi smo mi deo procesa koji je u toku.

Priprema za Rekonekciju®

Sesije se rade u opuštajućem ambijentu i energetski čistom prostoru.

Odeća:  Obucite komotnu odeću. Za vreme sesije ćete ležati na leđima, izuveni.

Mirisi:   Pre sesije izbegavajte parfeme i upotrebu kozmetičkih preparata koji imaju miris.

Nakit:    Za Rekonekciju® i Rekonektivno isceljivanje® možete da zadržite nakit ako je udoban.