O udruženju

O UDRUŽENJU
PRAKTIČARA REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA

Udruženje Praktičari Rekonektivnog isceljivanja Srbije osnovano je 2008. godine.

Cilj Udruženja je okupljanje, podrška članovima i promovisanje Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije.

Udruženje čine svi članovi koji su platili članarinu i potpisali pristupnicu. Oni čine Skupštinu praktičara i biraju:

– Upravni odbor
– Nadzorni odbor
– Etički odbor
– Predsednika Skupštine

Detaljnije infomacije mozete dobiti ako kliknete na Akti i Organizacija.

KORISTI ČLANSTVA U UDRUŽENJU
PRAKTIČARA REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA

Poštujući standarde koje je postavio nosilac metode Erik Perl, usvajajući standarde Srpskog lekarskog društva i usaglašavajući se sa zakonskim okvirom koji uređuje ovu oblast, praktičaru koji je član Udruženja se obezbeđuje kredibilitet i:

– Upis u Registar praktičara
– Podrška u profesionalizaciji
– Podrška u ličnom razvoju
– Razmena iskustva
– Razmena informacija

Udruženje Praktičari Rekonektivnog isceljivanja Srbije je aktivno u sekciji Srpskog lekarskog društva za Tradicionalnu medicinu preko svojih delegiranih članova i jedno je od osnivača  te sekcije.